درصورت عدم مشاهده خبرنامه اینجا کلیک نمایید

 

 
   
 
 
 
 

شبکه های اجتماعی مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

%%First Name%%  %%Last Name%%     |   %%company%%   

مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران  |  تهران - ایرانشهر شمالی پلاک ۲۳۳ |  تلفن ۱۹ - ۸۸۳۱۰۱۱۳  

subscriber: %%emailaddress%%     | is this spam?    |  Weblink :   http://www.irtci.co.ir/1397/124